Kategorier
Viktig information

Ytterligare arbete i fjärrvärmenätet

Fortum kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer därför att vara avstängt under perioden:
från 2017-11-08 08:00
till 2017-11-08 22:00
Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. För mer information besök www.fortumvarme.se/avbrott eller ring kundservice 020-31 31 51.