Kategorier
Styrelsen

Genomgång av ventilation

Föreningen kommer att genomföra undersökning av ventilation tillhörande Tsv. 1-5. Vi skall knacka dörr och se över vilka medlemmar som finner besvär med matos.
Vi vill påminna om att det ej är tillåtet att ha mekanisk fläkt inkopplad i ventilationssystemet samt att ventilationsgaller tillhörande fönster skall stå öppna för att minska risken för undertryck i fastigheten. Om någon annan i föreningen känner av problem med matos, kontakta vänligen styrelsen på info@torsdammen.se

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Torsdammen