Kategorier
Styrelsen

Nya stadgarna registrerade av Bolagsverket

Föreningens nya stadgar, som antogs vid två på varandra följande stämmor, är från och med 2021-06-30 registrerade hos Bolagsverket.

Detta innebär att vi nu har moderna stadgar som är förenliga med gällande lagstiftning.