Kategorier
Styrelsen

Träff med Patriam 24/8 16.00

Nu på tisdag den 24 augusti kl 16.00 finns företrädare för Patriam på plats vid rivningsplatsen framför Torsvikssvängen 64–68 för att berätta mer om planerna för rivningsarbetet av skorstenen och huskroppen bredvid den, liksom om planerna för det nya huset. Ta chansen att ställa frågor och få veta mer!