Kategorier
Styrelsen

Matavfallsinsamling från 1/11

Nu kan vi återigen erbjuda matavfallsinsamling. Vi börjar i liten skala, med att byta ut en av de vanliga sopkärlen till ett matavfallskärl i skåpen utanför Torsvikssvängen 46-50 med start den 1 november 2021. 

Det är enkelt och kostar inget extra för oss. Vi som bostadsrättsförening får istället lägre avgift för hämtning av vanliga sopor och matavfallet blir biogas och biogödsel. Ca 35 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall.

Matavfallet hämtas med samma sopbil (torsdagar) som hushållssoporna, men läggs i ett särskilt fack i sopbilen. 

Fr.o.m. den 11 oktober kan du hämta ett start-kit i form av en ventilerad påshållare, fästen till hållaren, papperspåsar och ett informationsblad i tvättstugan. Påshållaren luftar påsen, förhindrar att den går sönder och motverkar dålig lukt.

Successivt kommer insamling av matavfall utökas och från och med 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för alla hushåll i Stockholm, både villor och flerfamiljshus, att sortera ut sitt matavfall.