Kategorier
Styrelsen

Hyr du ut i andra hand utan lov?

Ge dig tillkänna innan sista december! Styrelsen kommer därefter bevaka olovlig andrahandsuthyrning extra noga och skicka ut anmodan om rättelse. Styrelsen är redo att vidta nödvändiga juridiska åtgärder. Olovlig andrahandsuthyrning är skäl för uppsägning av bostadsrätt.