Kategorier
Styrelsen

Angöring till Torselden 2

Under arbetet med den nya angöringen och vändplanen mellan Torselden 3 och Torselden 2 (Torsvikssvängen 1–5) som Patriam bekostar och anlägger för BRF Torsdammens räkning kommer Patriam att behöva hägna in det tillfälliga arbetsområdet genom att flytta ut staketet kring det som ska bli den nya angöringsvägen. Den befintliga gångvägen kommer att ledas om med en provisorisk gångväg av grus.

Under anläggningen av angöringen på vår mark för transporter till Torselden 2 kommer Patriam att utöka inhägnaden (röda markeringen). En tillfällig grusgång anläggs bredvid den för framkomlighet till fots.
Vändplanens omfattning är 2021-12-01 uppmärkt med orange sprejfärg.