Kategorier
Styrelsen

Felsökning tvättbokning

Uppdatering: felet är åtgärdat.

Vi har fått rapporter om att tvättbokningssystemet har felaktiga spärrar som hindrar bokning, vi har bett leverantören att ta bort dessa spärrar skyndsamt.