Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev nr 2

Hej alla! 

Vi i styrelsen arbetar på för fullt med olika ansvarsområden, men en stor del av vår tid går fortfarande till arbetet kring bygget och allt runt om kring det. 
Nedan en hel del punkter som vi vill informera om och har du något du vill att vi ska skriva om i medlemsbrevet – skicka ett mail till info@torsdammen.se och skriv Till medlemsbrevet i ämnesraden. 

Föreningsstämma

Varje år innan utgången av juni månad hålls föreningsstämma och varje lägenhet har en röst vid stämman. Nu är det dags att lämna in motioner till kommande stämma, maila eller lägg en lapp i styrelsebrevlådan. Datum för stämman kommer att kommuniceras inom kort. 

Parkeringsförbud vid vändplanen

Ni kanske har noterat att det parkeras en hel del bilar inne vid den nya vändplanen. Det är mycket viktigt att inga bilar står i vägen där, då det är en räddningsväg. Vi har haft ett möte med Aimo Park så nya skyltar kommer att sättas upp, både vid farten men också vid vändplanen som visar att det är parkeringsförbud. 

Skyddsrum

Dessvärre blev våra skyddsrum avvecklade redan 1999 av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Styrelsen håller dock på och undersöker om det finns någon möjlighet att starta upp dessa igen.  Kontakt är tagen med Skyddsrumsspecialisten och vi har även fått tips om Briab – Brand & Riskingenjörerna AB.
Fråga till tidigare styrelsemedlemmar: Vet ni om det finns några skyddsrumssaker kvar i något förråd? Tex luftfilter.  Hör av dig till info@torsdammen.se  Tack på förhand. 

I övrigt hänvisar vi till Lidingö stads hemsida gällande krishantering, skyddsrum samt trygghetspunkter. Där finns även en broschyr att ladda hem: Om krisen kommer till Lidingö.
Här hittar du också en länk till alla aktuella skyddsrum på ön. 

Fönsterputs och tätning – erbjudande från Allservice

Nu när solen skiner och det börjar bli lite varmare ute brukar det vara dags för att putsa fönster.  De två hus som ligger närmast bygget, nr 1-5 och nr 64-68  kommer få sina fönster putsade och bekostade av PATRIAM, när allt sprängarbete och de dammande arbetena är klara. Med det gäller bara de två husen, så vi kontaktade Allservice så nu får alla i vår förening 10% i rabatt hos Allservice om du uppger Brf Torsdammen när du bokar.
Det gäller även om du vill passa på och täta dina fönster.  

Beställ via: Telefon: 08-766 49 70 Email: Info@allservice-fs.se

Våra gemensamma gårdar – vill du vara med i en ny utemiljögrupp? 

Vill du vara med i en ny grupp som tar fram förslag och idéer för att göra våra fina gårdar ännu finare.  Det kan tex handla om att ställa ut några pallkragar för odling och plantera blommande växter till våra grönytor.  Kanske en grillplats, en pergola eller bara några trevliga sittgrupper.  Gruppen kommer inte drivas av styrelsen, utan det är grannsamverkan som gäller. Vid större inköp och där det krävs tex bygglov så måste det först godkännas av styrelsen. Är du intresserad – hör av dig via mail till info@torsdammen.se eller lägg en lapp i styrelsebrevlådan. Skriv Utemiljögruppen i ämnesraden. 

Vårträff med vårpiff – lördagen den 9 april kl 10.00-14.00

Styrelsen bjuder in till en gemensam Brf-dag och där vi även dukar upp till en fika utomhus. Ett ypperligt tillfälle att träffas i den nya utemiljögruppen 🙂 om vi får ihop några intresserade. Men passa på och ta tillfället i akt och träffa dina grannar, kika in i gångar och i allmänna utrymmen i ditt hus – kanske har du något stående där som du vill bli av med.  

Vi har beställt en stor container, likt tidigare år. Finns det hela och funktionella saker kan vi samla dessa separat och skänka till behövande. 

Hälsningar

Styrelsen BRF Torsdammen