Kategorier
Styrelsen

PÅMINNELSE! Anmäl dig till stämman senast 16:00 idag

Logga in på www.fastumdirekt.se och anmäl dig genom att ange din mailadress senast måndag 30 maj 16.00 på ”Mina sidor”, knappen ”Digital årsstämma”. Signera med Bank-ID. Cirka 2 timmar innan stämman startar får du en länk till den digitala stämman.

Instruktion (PDF)

För medlem som av något skäl inte kan delta digitalt erbjuder styrelsen möjlighet att närvara på plats i NYA styrelserummet med blå dörren i källaren Torsvikssvängen 64–68, ingång genom cykelrummet från framsidan. Anmäl fysisk närvaro senast söndag 29 maj till info@torsdammen.se för att vi ska kunna planera genomförandet.

Om du inte kan närvara – lämna en fullmakt till någon som ska delta i stämman! Använd gärna en fullmaktsblankett (PDF). Det är mycket viktigt att din röst bli hörd!