Kategorier
Styrelsen

Protokoll årsstämma 2022

Stort tack för den fina uppslutningen kring årets stämma, som genomfördes digitalt och på plats i en hybridlösning!

Protokoll årsstämma 2022 (PDF)

Den nya styrelsen tillträder i och med det konstituerande mötet som hålls någon gång i början av sommaren. Den avgående styrelsen säger tack och hej och glad sommar till alla medlemmar!