Kategorier
Styrelsen

Information om avgiftshöjning

Tillsammans med vår ekonomiska förvaltare, Fastum, har Styrelsen beslutat om att höja månadsavgiften med 8 % för alla bostadsrättsinnehavare. Som en referens kommer denna höjning att motsvara cirka 175 kronor per månad för en tvåa och cirka 205 kronor per månad for en trea. Avgiftshöjningen träder i kraft från och med 1 januari 2023.

Det är flera saker som ligger till grund för detta beslut. Den huvudsakliga anledningen till höjningen är beskedet om att avgiften för fjärrvärme, något som står för nästan 50 % av våra totala utgifter, kommer att öka kraftigt från och med årsskiftet. Vidare ser vi även en ökning av räntekostnader och leverantörskostnader. Slutligen har avgifterna, med undantag för den enprocentiga höjning som gjordes i fjol, varit oförändrade under en lång tid.

Ambitionen är givetvis att fortsätta hålla avgifterna låga och styrelsen arbetar aktivt med att se över de kostnader som vi har i föreningen samt att se över eventuella kostnadsbesparingar. Exempel på detta arbete är att styrelsen för tillfället arbetar med att konkurrensutsätta det företag som vi i dagsläget använder för trädgårdsskötsel. Vidare förhandlade styrelsen om villkoren på banklånen i fjol vilket ledde till besparingar för föreningen. Styrelsen arbetar även med att se över energibesparingsåtgärder. Exempel på en energibesparandeinvestering som har gjorts är att byta ut maskinerna i våra gemensamma tvättstugor.

Vi i styrelsen önskar alla en fortsatt trevlig söndagskväll!

Hälsningar

Styrelsen BRF Torsdammen