Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev nr 9 – 26/11-2022

Brandsäkerhet och brandvarnarens dag

Den 1 december är det brandvarnarens dag. I och med detta vill vi passa på att uppmana alla medlemmar att kontrollera att era brandvarnare fungerar som de ska.  Vi vill även passa på att meddela att de åtgärder som föreslogs för oss efter förra årets brandinventering har gjorts. Exempel på detta är installation av brandvarnare och nödutgångsskyltar i källargångarna. 

Tvättstugorna

Nu är tvättstugorna färdigrenoverade och de nya maskinerna är på plats. Renoveringen har gått enligt plan och allting ska vara klart och redo att användas sedan den 14 november. Hoppas att alla får glädje av de nya maskinerna!

Obehöriga i trapphusen

En medlem har skrivit och varnat för att obehöriga personer har försökt ta sig in i trapphuset medan porten långsamt stängs. Var därför uppmärksamma på om någon kommer in efter er och se till att dörren stängs efter er.

Förrådsinventering

Inventering av våra källarförråd pågår. Om du vet att du har ett förråd som inte tillhör din lägenhet, var vänlig kontakta styrelsen med denna information så att du kan få ett korrekt förråd tilldelat. 

Sophantering

Det är ett par gånger under de senaste månaderna som vi har haft problem med att soporna inte har hämtats enligt schema. Vi har varit i kontakt med Lidingö Stad som sköter sophanteringen åt oss och de har informerat oss om att hanteringen kommer att bli bättre framöver. Tömning ska ske på torsdagar – om ni skulle märka att tömning inte sker som planerat på torsdagen, skulle det vara mycket uppskattat om vi alla kan hjälpas åt och uppmärksamma oss om detta. På så sätt hinner vi kontakta Lidingö Stad för en extra tömning på fredagen inför helgen. 

Är det fullt i ett sopnedkast, titta i det bredvid, oftast kan det finnas mer plats där. Släng inte vanliga hushållssopor i sopkärlet för matavfall. Det finns tio sopkärl för hushållssopor och ett sopkärl för matavfall – vänligen släng rätt. 

Källargångar

Vi vill återigen poängtera att det inte får ställas några lösa föremål i våra källargångar. För er som har möbler eller andra föremål som står i de gemensamma källargångarna ber vi er flytta dessa omgående. Tack för hjälpen. 

Månadens tips

Tänk på att ventilationsventilerna som sitter ovanför eller under era fönster alltid ska vara öppna. Detta är viktigt för att luften ska ventilera ordentligt och inte bli stillastående i lägenheterna. Se därför till att de är öppna även under vinterhalvåret. 

Styrelsen önskar alla en fin första adventshelg!