Kategorier
Styrelsen

Var uppmärksamma på om obehöriga går in i trapphuset

En medlem har skrivit och varnat för att obehöriga personer försökt gå in i trapphuset medan porten långsamt stängs. Var därför uppmärksamma på om någon kommer in efter er och se till att dörren stängs efter er, speciellt om det blir snö.