Kategorier
Styrelsen

VIKTIGT: Bullerdämpande åtgärder, tillgång till lägenheter 23e januari

Trafikverket har erbjudit oss en utredning av bullerdämpande åtgärder (t.ex. bullerplank, ljuddämpande fönster) för tre hus (se bild).

För att få ta del av detta behöver de komma in i 3-5 lägenheter i varje hus Måndagen den 23:e Januari 2023 mellan kl. 12.00 och kl. 18.00.

Vi behöver därför frivilliga i varje hus som kan tänka sig att ställa upp på detta. Uppsidan borde vara stor, trafikverket kommer alltså betala för att genomföra bullerdämpande åtgärder åt er.

Mejla styrelsen på info@torsdammen.se och bekräfta att du kan vara hemma då, vilket hus och vilken port du bor i. Om vi inte får några frivilliga så kommer vi tyvärr inte få några åtgärder heller.

/Styrelsen