Kategorier
Valberedningen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2013

Valberedningen består av Christoffer Bohm, sammankallande, och Maritza Sjölander. Arbetet har bedrivits under året genom att närvara på höstträff, skickat e-post till de som valberedningen haft adresser till, informerat via anslagstavlor, informerat direkt till boende via lappar lagda i brevlådor samt genom att knacka dörr. Valberedningen har varit i kontakt med styrelsens nuvarande ledamöter samt blivit inbjudna till ett möte. Valberedningen har presenterats med kontaktuppgifter för samtliga medlemmar

Antal ledamöter/suppleanter

Valberedningens förslag består i att vara fem ledamöter och två suppleanter.

Ledamöter/Suppleanter som sitter kvar

 • Nicole Ekstam, ett år kvar, ledamot
 • Fredrik Larsson, ett år kvar, ledamot
 • Ledamöter/Suppleanter som föreslås omval
 • Matthis Kempe-Bergman, omval ett år. suppleant

Ledamöter som ej ställer upp för omval eller lämnat sin plats

 • Johannes Holmertz, avgående ledamot
 • Mostafa Ghazal, ledamot, lämnade sin plats 2012 (meddelades av styrelsen i december)
 • Nicklas Andersson, ledamot, lämnade sin plats 2013 (meddelades av styrelsen i mars)
 • Magnus Jurdahl, suppleant, lämnade sin plats 2013

Valberedningens förslag 2013

 • Viktor Hansson, två år, ledamot: Tsv 50. Projektledare inom fastighetstransaktioner. 26 år. Driven, strukturerad och engagerad. Boende i föreningen sedan2012.
 • Roland Stenberg, två år ledamot: Tsv 54. Projektledare, konstruktör och säljare, 63 år. Värnar om natur och miljö. Boende i föreningen sedan 2003.
 • Birger Sjölander, två år ledamot: Tsv 42. Fastighetsteknik, 58 år. Plikttrogen och ärlig. Boende i föreningen sedan 2004.
 • Charlotte lvarsson, ett år suppleant: Tsv 42.

Övriga kandidater som anmält intresse som ledamot/suppleant

 • Olivia Lundqvist. Tsv 50
 • Kristin Skaffloth Tsv 46
 • Carl Jönsson, Tsv 52
 • Magnus Jurdahl, Tsv 1
 • Ann-Charlotte Dombos, Tsv 66

Med vänlig hälsning
Valberedningen