Kategorier
Allmän information Årsstämma Valberedningen

Vill du sitta med i styrelsen

På årsstämman kommer ny styrelse att väljas. Från nuvarande styrelse kommer Alexander Herbring och Jacob Damberg sitta kvar ett år till medan övriga platser behöver fyllas.

Vi vill därför slå ett slag för att sitta i styrelsen. Arbetet är självklart arvoderat och var och en av ledamöterna hjälper till med det de känner sig bäst lämpade för. Mycket av arbetet i styrelsen kretsar kring information till de boende, upphandlingar av renoveringsarbeten och andra tjänster som städ- och trädgårdstjänster. Styrelsen brukar även utföra enklare underhållsarbete som byte av lysrör etc.  Du behöver inga speciella kunskaper eller färdigheter. Det räcker med ett sunt förnuft, ansvarskänsla och ett intresse för att skapa en så trivsam och bra miljö för alla boende som möjligt.

[yikes-mailchimp form=”1″]

Kategorier
Årsstämma Valberedningen

Valberedningens förslag till styrelse

Kära Medlemmar,

Inför Brf Torsdammens årsstämma presenteras här valberedningens förslag till styrelse 2015/2016:

Ledamöter

Nicklas Andersson (1 år, sittande) ledamot: Tsv 3
Annika Gram (1 år, sittande) ledamot: Tsv 56
Erik Walltin (1 år, sittande) ledamot: Tsv 64
Ville Karlsson (2 år) ledamot, Tsv 68

Suppleanter

Charlotte Ivarsson, (1 år) suppleant, Tsv 42
Linda Juhlin (1 år) suppleant, Tsv 52

Kandidaterna presenteras närmare på stämman.

Vi passar på att tacka er som visat engagemang för föreningens bästa!

Med Vänliga Hälsningar
Brf Torsdammens valberedning

Eva Flemsäter och Thomas Anderberg

Kategorier
Valberedningen Viktig information

Tre dagar kvar att anmäla intresse till valberedning och komma in med motioner

Nu börjar sista april närma sig. Vi har två viktiga deadlines denna dag, dels är det sista dagen att anmäla intresse till valberedningen, dels är det sista dagen att lämna in motioner.

Så om du önskar engagera dig mer i föreningens arbete genom att ta ett förtroendeuppdrag eller om du har bra förslag på hur vi ska driva och förvalta föreningen så ta nu chansen. Anmäl intresse och skicka in motioner.

Soliga hälsningar Styrelsen

Kategorier
Fastighetsskötsel Styrelsen Valberedningen

Vatten och värme stängs av några timmar

Bästa medlemmar!

Vi är nu i slutfasen av installationen av fjärrvärme. Slutlig inkoppling kommer ske den 16/12. I samband med detta kommer varmvattnet stängas den dagen mellan 9.00 och 14.00 och värmen kommer vara avstängd mellan 7.00 och 16.00.

Spola gärna både varmt och kallt vatten en stund när vattnet kommer tillbaka för att få bort eventuellt missfärgat vatten.

Hoppas detta inte orsakar allt för stora problem för er.

mvh

styrelsen

Kategorier
Styrelsen Valberedningen Viktig information

Extrastämman

Bästa föreningsmedlemmar

Igår hölls en extrastämma på begäran av föreningens medlemmar. Stämman gällde val av styrelse då vissa oklarheter fanns efter årsstämman och föreningen ville värna den demokratiska processen. Av valberedningen fick vi en bra dragning av vad som hänt efter årsmötet och varför denna extrastämma påkallats. De presenterade även sitt förslag till ny styrelse som bestod av två olka varianter.

Inför omröstning fanns, utöver de två varianter valberedningen tagit fram, även två ytterligare alternativ som väcktes under stämman.

Det alternativ som vann var sittande styrelse där Birger Sjölander valde att inte ingå. Nuvarande styrelse består alltså av:

Nicklas Andersson
Kiran Bhat
Albin Bohman
Annika Gram
Erik Walltin

 

Kategorier
Valberedningen

VALBEREDNING 2014

Den nya valberedningen består av:

Thomas Anderberg
Eva Flemsäter

De nås på: valberedningen@torsdammen.se

 

Kategorier
Valberedningen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2014

Valberedningen består av Christoffer Bohrn, sammankallande, Kiran Bhat och Albin Bohman. Arbetet har bedrivits under året genom att närvara på glöggträff, skickat e-post till de som valberedningen haft adresser till, informerat via anslagstavlor, informerat direkt till boende via lappar lagda i brevlådor samt genom att knacka dörr. Valberedningen har varit i kontakt med styrelsens nuvarande ledamöter samt blivit inbjudna till ett möte. Valberedningen har presenterats med kontaktuppgifter för samtliga medlemmar

Antal ledamöter/suppleanter

Valberedningens förslag består i att vara fem – sex ledamöter och tre suppleanter.

Ledamöter/Suppleanter som sitter kvar

 • Birger Sjölander, ett år kvar, ledamot

 Ledamöter/Suppleanter som föreslås omval

 • Charlotte Ivarsson, omval ett år. suppleant

Ledamöter som ej ställer upp för omval eller lämnat sin plats

 • Nicole Ekstam, avgående ordförande
 • Fredrik Larsson, avgående ledamot
 • Viktor Hansson, ledamot, lämnade sin plats 2014 (meddelades av valberedningen i februari)
 • Roland Stenberg, ledamot, lämnade sin plats 2013 (meddelades av styrelsen i november)

 Valberedningens förslag 2014

 • Nicklas Andersson, två år, ledamot: Tsv 3.
 • Annika Gram, två år ledamot: Tsv 56.
 • Albin Bohman, två år ledamot: Tsv 50.
 • Erik Walltin, två år ledamot: Tsv 64.
 • Kiran Bhat, två år ledamot: Tsv 56.
 • Emil Edenbert, ett år suppleant: Tsv 3.
 • Johan Blomquist, ett år suppleant: Tsv 62.

Övriga kandidater som anmält intresse som ledamot/suppleant

 • Freddy Bustos: Tsv 48
 • Lars Bonnedahl: Tsv 52
 • Karl-Erik Elfgren: Tsv 42

Nominerade medlemmar
Thomas Anderberg, Lotta Ivarsson, Albin Bohman, Kiran Bhat, Christoffer Bohrn, Magnus Sjösteen, Nicklas Andersson, Eva Segerstedt, Tina Lundberg/Norlander, Birger Sjölander, Nicole Ekstam, Lars Bonnedahl, Gisela Brage, Torbjörn Olofsson.

Med vänlig hälsning
Valberedningen

Fråga från styrelsen till valberedningen via mail:
Varför finns ingen presentation över kandidaterna?

Svar från valberedningen via mail:
Det genomförs på stämman antingen av kandidat eller valberedningen.

 

 

Kategorier
Valberedningen

VALBEREDNINGEN INFORMERAR

Snart är det årsstämma. Kandidater efterlyses!

Det är många som tycker och tänker en hel del i Brf Torsdammen vilket är mycket positivt. Vi i Valberedningen vill gärna se att ni anmäler ert intresse för att vara med och genomföra det Ni har så mycket åsikter om. Se till att meddela Valberedningen ditt intresse till styrelsearbete senast onsdagen den 28/5.

Om du inte möjlighet att delta i styrelseuppdrag så önskar Valberedningen att få in just dina nomineringar.

Kontakta oss

valberedningen@torsdammen.se

Christoffer Bohrn, Tsv 42, 0722-38 88 40
Albin Bohman, Tsv 50, 070-605 00 26
Kiran Bhat, Tsv 56

Med vänlig hälsning
Valberedningen

PS. Vi har ”knackat dörr” i samtliga portar vilket gör att vi redan varit i kontakt med flera av er. Dem vi inte lyckats få tag i önskar vi få en återkoppling från. DS.

 

Kategorier
Valberedningen

VALBEREDNING

Nominering av förtroendevalda i Brf Torsdammen. Kandidater efterlyses!

Det är ett tag tills årsstämman, men för att försöka uppnå bästa möjliga resultat vill vi ivalberedningen starta vårt arbete så tidigt som möjligt.

Det handlar om din ekonomi och ditt livs kanske största investering! Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed bostadsrätterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas – dvs delägarnas – engagemang för att kunna fungera. Ju bättre vi kan dra nytta av kompetensen inom föreningen desto bättre fungerar det och desto lägre avgifter behöver du betala till föreningen. Bara som exempel kan nämnas att det är värdefullt för föreningen att ledamöter tillsätts med kunskaper/bakgrund inom ekonomi, mark- & fastighetsskötsel, juridik, IT- och webbkunskap, och inte minst information, men man kommer långt med sunt förnuft, gott omdöme och demokratiskt tänkande. Tror du att du har för föreningen passande egenskaper ser vi gärna att du kandiderar till styrelseuppdrag.

Föreningens ekonomi är avhängig det arbete som medlemmarna på olika sätt lägger ner (inkl. motioner) för att uppnå den bästa och mest ekonomiska miljön. Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Valberedningen hoppas finna medlemmar för uppdrag i föreningen och vill samtidigt vaska fram vilka intressen och kompetenser som medlemmarna besitter som kan vara till gagn för föreningen. Självfallet binder du dig inte för något uppdrag bara för att du anmäler ditt intresse, men en förutsättning för att valberedningens arbete – och i förlängningen föreningen – ska fungera är att det kommer in nomineringar till valberedningen.

Kontakta oss på valberedningen@torsdammen.se

Christoffer Bohrn Tsv 42, 0722-38 88 40
Albin Bohman Tsv 50, 070-605 00 26
Kiran Bhat Tsv 56

Valberedningen kommer att kontakta dig som nomineras för närmare diskussion.

Kategorier
Valberedningen

VALBEREDNINGEN 2013/14

På senaste årsmötet bestämdes att valberedningen 2013/14 består av:

 • Albin Bohman
 • Kiran Bhat
 • Christoffer Bohrn

Ni når samtliga på mailadressen valberedningen@torsdammen.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen