Kategorier
Fastighetsskötsel

Arbete i fjärrvärmenätet 28 augusti

Den 28e Augusti kommer Fortum genomföra arbete på Fjärrvärmenätet. I samband med detta kommer Fortum att placera en container med ett externt värmeverk utanför/ i anslutning till  TSV 66. Containern kommer placeras där redan på Fredagen den 25 för att sedan användas under arbetet som pågår den 28e. Det kan därför låta lite från containern som kommer vara igång mellan kl 08- 23:59 den 28e.

Kategorier
Fastighetsskötsel Underhåll

OVK

Samtliga besök för en godkänd OVK är nu genomförda där sista uppsamlingstillfället för slutjustering genomfördes den 6e april. Vi vill rikta ett stort tack till samtliga medlemmar för er samarbetsvilja att få samtliga kontroller genomförda!

Kategorier
Fastighetsskötsel Underhåll Viktig information

OVK 2-3 November (Obligatorisk ventilationskontroll)

Hej,

Den 2/11 påbörjar teknikerna arbetet med ventilationskontrollerna. Gällande de lägenheter som inte kommer kunna kontrolleras vid detta tillfälle kommer styrelsen gå ut med vidare information till kring eventuellt uppsamlingstillfälle.

Turordning för kontrollen är enligt hus och lägsta portnummer, teknikerna uppskattar att hus 1-3 kontrolleras 2/11 , hus 4-6  kontrolleras 3/11.
Hus 1, 1-5
Hus 2, 64-68
Hus 3, 58-62
Hus 4, 52-56
Hus 5, 46-50
Hus 6, 42-44
Vid frågor gällande kontrollen – vad god ring:
Mikael         0709574127
Mattias        0709574124
Kontor         08 500 117 03

Vänliga hälsningar styrelsen BRF Torsdammen, Ville, Alexander, Jacob, Hannah och Thomas

 

 

Kategorier
Fastighetsskötsel Viktig information

Installation av nya fläktar

Vi kommer nu äntligen få nya fläktar installerade i samtliga hus. Monteringen beräknas starta nästa vecka. Under denna vecka kommer fläktarna i de olika husen stängas av under kortare perioder och det kan vara en del stök i trapphus och på vindar. De fläktar vi har är gamla och kräver omfattande underhåll. Även styr- och reglerutrustningen för dessa fungerar dåligt och är svåra att hitta reservdelar till. De nya fläktarna kommer vara mer energieffektiva och kräva mindre underhåll.

Enligt montörerna ser tidplanen ut på detta sätt:

V17 måndag drar grabbarna igång.

Det kommer att bli störningar i form av stillastående fläkt i 1-1.5 dagar men aviseringar kommer att sättas upp i trapphusen.

V20 beräknas överlämnande kunna göras.

Vi hoppas att eventuella störningar vid montaget kommer uppvägas av förbättrad inomhusmiljö och kostnadsbesparingar i föreningen framöver.

Hälsningar Styrelsen

 

Kategorier
Fastighetsskötsel

Föryngringsbeskärning

Trädgårdsgruppen har och kommer genomföra viss föryngringsbeskärning av buskar inom föreningens område. Detta gör man i år på glesa och gamla buskar för att de ska bli mer livskraftiga och blommande från och med nästa år. Vi tackar särskilt Hannah för hennes expertkunskaper inom området.

Kategorier
Fastighetsskötsel

Sopning av grus är beställt

Sopningen är beställd och kommer utföras under veckan.

Kategorier
Fastighetsskötsel Viktig information

Vatten och värme avstängt onsdag 23 mars mellan 8 och 16

Fortum har planerat fjärrvärmeavbrottonsdag 23 mars mellan klockan 8 och 16. Det innebär att det inte kommer finnas värme i elementen eller varmvatten i kranarna. Kallvattnet kommer fungera som vanligt.

Vi hoppas avstängningen går så smärtfritt som möjligt. Mer information finns på Fortums hemsida under driftinformation.

Kategorier
Fastighetsskötsel Underhåll

Renoveringen på gaveln av Tsv 50

Vi har tidigare informerat om den pågående renoveringen av gaveln på Tsv 50. Några av er kanske undrar varför inget verkar hända. Vi har en byggnadsställning stående men det verkar inte ske något arbete.

Skälet är att när arbetet skulle påbörjas så visade det sig att putsskadorna på fasaden var större än väntat. Hela putsen riskerar att falla ned vilket gör att vi blev tvungna att upphandla renovering av hela den gaveln. Denna upphandling är nu klar och vi hoppas arbetet ska kunna upptas så snart som möjligt.

Kategorier
Fastighetsskötsel

Kommande renovering

Vi vill flagga för en kommande renovering som kommer att ske under den närmaste tiden. Vi  kommer anslå datum i berörda portar snart.

Det är fasaden och undertaket på södra gaveln av Tsv 50 som behöver åtgärdas innan vintern. Arbetet kommer utföras av Gärds Bygg. De kommer även gå igenom räcken i trapphusen som sitter lösa.

Under bygget kommer det resas en byggnadsställning i den gaveln. Vi hoppas på att arbetet flyter på bra så vi snart kan ta ned den igen.

Om du har frågor eller synpunkter kring renoveringen så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen på info@torsdammen.se.

Kategorier
Fastighetsskötsel Underhåll

Reparation av trappan utanför TSV 68

Under veckan kommer trappan utanför TSV 68 renoveras. Den har varit i mycket dåligt skick där stegen varit sneda och underminerade. Nu kommer detta rättas till. Vi ber om överseende för eventuella störningar under reparationstiden.

Hälsningar
Styrelsen