Kategorier
Fastighetsskötsel

Kommande renovering

Vi vill flagga för en kommande renovering som kommer att ske under den närmaste tiden. Vi  kommer anslå datum i berörda portar snart.

Det är fasaden och undertaket på södra gaveln av Tsv 50 som behöver åtgärdas innan vintern. Arbetet kommer utföras av Gärds Bygg. De kommer även gå igenom räcken i trapphusen som sitter lösa.

Under bygget kommer det resas en byggnadsställning i den gaveln. Vi hoppas på att arbetet flyter på bra så vi snart kan ta ned den igen.

Om du har frågor eller synpunkter kring renoveringen så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen på info@torsdammen.se.