Kategorier
Allmän information Styrelsen

Sopskåp som förråd

På årsstämman fick styrelsen i uppdrag att utreda om sopskåpen kan användas till förvaring. Vi har undersökt detta och kommit fram till att det inte är lämpligt ur många aspekter.

  • Sopskåpen är små, så förvaringsytan är begränsad.
  • Sopskåpen saknar möjlighet till låsning vilket gör att saker kan bli stulna eller att folk börjar stuva in skräp där.

Styrelsen har därför beslutat att inte genomföra ett öppnande av sopskåpen.