Kategorier
Fastighetsskötsel

Arbete i fjärrvärmenätet 28 augusti

Den 28e Augusti kommer Fortum genomföra arbete på Fjärrvärmenätet. I samband med detta kommer Fortum att placera en container med ett externt värmeverk utanför/ i anslutning till  TSV 66. Containern kommer placeras där redan på Fredagen den 25 för att sedan användas under arbetet som pågår den 28e. Det kan därför låta lite från containern som kommer vara igång mellan kl 08- 23:59 den 28e.