Kategorier
Styrelsen

Trädfällning vid TSV 5

Bästa medlemmar!

Den vackra tallen som växer vid trappan ner mot busshållplatserna vid tsv 5 är tyvärr svampangripen och styrelsen har därför beställt arbete att ta ned denna. Detta kommer ske på lördag 9 september. Detta görs för allas säkerhets skull.