Kategorier
Fastighetsskötsel Underhåll

OVK

Samtliga besök för en godkänd OVK är nu genomförda där sista uppsamlingstillfället för slutjustering genomfördes den 6e april. Vi vill rikta ett stort tack till samtliga medlemmar för er samarbetsvilja att få samtliga kontroller genomförda!