Kategorier
Fastighetsskötsel Underhåll Viktig information

OVK 2-3 November (Obligatorisk ventilationskontroll)

Hej,

Den 2/11 påbörjar teknikerna arbetet med ventilationskontrollerna. Gällande de lägenheter som inte kommer kunna kontrolleras vid detta tillfälle kommer styrelsen gå ut med vidare information till kring eventuellt uppsamlingstillfälle.

Turordning för kontrollen är enligt hus och lägsta portnummer, teknikerna uppskattar att hus 1-3 kontrolleras 2/11 , hus 4-6  kontrolleras 3/11.
Hus 1, 1-5
Hus 2, 64-68
Hus 3, 58-62
Hus 4, 52-56
Hus 5, 46-50
Hus 6, 42-44
Vid frågor gällande kontrollen – vad god ring:
Mikael         0709574127
Mattias        0709574124
Kontor         08 500 117 03

Vänliga hälsningar styrelsen BRF Torsdammen, Ville, Alexander, Jacob, Hannah och Thomas