Kategorier
Styrelsen

Frågor samt turordning OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Det har dykt upp flera frågor kopplat till ventilationskontrollen den 2-3 november.

För de som inte kan vara tillgängliga för nyckelinsamling 20-21 1/11, kommer vi hantera insamling för måndag 31/10.
Ni uppsöker då styrelserummet 31/10 klockan 20-21 där vi finns tillgängliga för att ta emot nycklar.

De som inte kan för något av tillfällena hör av sig per mail till info@torsdammen.se där vi återkopplar kring alternativ hantering av nycklar.

För de som avser vara hemma under kontrollen räcker det med att öppna för teknikerna.
Detta är även en möjlighet för de som inte vill lämna ifrån sig nyckel men vet att trevlig granne kan finns tillgänglig då tekniker är på plats.
Kontakta gärna oss om så är fallet så vi vet vilka lägenheter som tekniker saknar tillträde för.
Turordning för kontrollen är enligt hus och lägsta portnummer, teknikerna uppskattar att hus 1-3 kontrolleras 2/11 , hus 4-6  kontrolleras 3/11.
Hus 1, 1-5
Hus 2, 64-68
Hus 3, 58-62
Hus 4, 52-56
Hus 5, 46-50
Hus 6, 42-44

Bästa hälsningar styrelsen BRF Torsdammen, Ville, Alexander, Jacob, Hannah och Thomas