Kategorier
Fastighetsskötsel Viktig information

Installation av nya fläktar

Vi kommer nu äntligen få nya fläktar installerade i samtliga hus. Monteringen beräknas starta nästa vecka. Under denna vecka kommer fläktarna i de olika husen stängas av under kortare perioder och det kan vara en del stök i trapphus och på vindar. De fläktar vi har är gamla och kräver omfattande underhåll. Även styr- och reglerutrustningen för dessa fungerar dåligt och är svåra att hitta reservdelar till. De nya fläktarna kommer vara mer energieffektiva och kräva mindre underhåll.

Enligt montörerna ser tidplanen ut på detta sätt:

V17 måndag drar grabbarna igång.

Det kommer att bli störningar i form av stillastående fläkt i 1-1.5 dagar men aviseringar kommer att sättas upp i trapphusen.

V20 beräknas överlämnande kunna göras.

Vi hoppas att eventuella störningar vid montaget kommer uppvägas av förbättrad inomhusmiljö och kostnadsbesparingar i föreningen framöver.

Hälsningar Styrelsen