Kategorier
Fastighetsskötsel

Föryngringsbeskärning

Trädgårdsgruppen har och kommer genomföra viss föryngringsbeskärning av buskar inom föreningens område. Detta gör man i år på glesa och gamla buskar för att de ska bli mer livskraftiga och blommande från och med nästa år. Vi tackar särskilt Hannah för hennes expertkunskaper inom området.