Kategorier
Fastighetsskötsel Underhåll

Renoveringen på gaveln av Tsv 50

Vi har tidigare informerat om den pågående renoveringen av gaveln på Tsv 50. Några av er kanske undrar varför inget verkar hända. Vi har en byggnadsställning stående men det verkar inte ske något arbete.

Skälet är att när arbetet skulle påbörjas så visade det sig att putsskadorna på fasaden var större än väntat. Hela putsen riskerar att falla ned vilket gör att vi blev tvungna att upphandla renovering av hela den gaveln. Denna upphandling är nu klar och vi hoppas arbetet ska kunna upptas så snart som möjligt.