Kategorier
Valberedningen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2014

Valberedningen består av Christoffer Bohrn, sammankallande, Kiran Bhat och Albin Bohman. Arbetet har bedrivits under året genom att närvara på glöggträff, skickat e-post till de som valberedningen haft adresser till, informerat via anslagstavlor, informerat direkt till boende via lappar lagda i brevlådor samt genom att knacka dörr. Valberedningen har varit i kontakt med styrelsens nuvarande ledamöter samt blivit inbjudna till ett möte. Valberedningen har presenterats med kontaktuppgifter för samtliga medlemmar

Antal ledamöter/suppleanter

Valberedningens förslag består i att vara fem – sex ledamöter och tre suppleanter.

Ledamöter/Suppleanter som sitter kvar

 • Birger Sjölander, ett år kvar, ledamot

 Ledamöter/Suppleanter som föreslås omval

 • Charlotte Ivarsson, omval ett år. suppleant

Ledamöter som ej ställer upp för omval eller lämnat sin plats

 • Nicole Ekstam, avgående ordförande
 • Fredrik Larsson, avgående ledamot
 • Viktor Hansson, ledamot, lämnade sin plats 2014 (meddelades av valberedningen i februari)
 • Roland Stenberg, ledamot, lämnade sin plats 2013 (meddelades av styrelsen i november)

 Valberedningens förslag 2014

 • Nicklas Andersson, två år, ledamot: Tsv 3.
 • Annika Gram, två år ledamot: Tsv 56.
 • Albin Bohman, två år ledamot: Tsv 50.
 • Erik Walltin, två år ledamot: Tsv 64.
 • Kiran Bhat, två år ledamot: Tsv 56.
 • Emil Edenbert, ett år suppleant: Tsv 3.
 • Johan Blomquist, ett år suppleant: Tsv 62.

Övriga kandidater som anmält intresse som ledamot/suppleant

 • Freddy Bustos: Tsv 48
 • Lars Bonnedahl: Tsv 52
 • Karl-Erik Elfgren: Tsv 42

Nominerade medlemmar
Thomas Anderberg, Lotta Ivarsson, Albin Bohman, Kiran Bhat, Christoffer Bohrn, Magnus Sjösteen, Nicklas Andersson, Eva Segerstedt, Tina Lundberg/Norlander, Birger Sjölander, Nicole Ekstam, Lars Bonnedahl, Gisela Brage, Torbjörn Olofsson.

Med vänlig hälsning
Valberedningen

Fråga från styrelsen till valberedningen via mail:
Varför finns ingen presentation över kandidaterna?

Svar från valberedningen via mail:
Det genomförs på stämman antingen av kandidat eller valberedningen.