Kategorier
Viktig information

STÄMMOPROTOKOLL 2014

Ladda hem protokoll för BRF Torsdammens årsstämma 2014 (PDF) »

Nicole, Fredrik och Birger via protokollförare Olah

 

Kategorier
Styrelsen

STÄMMANS ÖPPNANDE 2014

image

Härmed är Brf Torsdammens föreningsstämma öppnad!
 

 

Kategorier
Valberedningen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2014

Valberedningen består av Christoffer Bohrn, sammankallande, Kiran Bhat och Albin Bohman. Arbetet har bedrivits under året genom att närvara på glöggträff, skickat e-post till de som valberedningen haft adresser till, informerat via anslagstavlor, informerat direkt till boende via lappar lagda i brevlådor samt genom att knacka dörr. Valberedningen har varit i kontakt med styrelsens nuvarande ledamöter samt blivit inbjudna till ett möte. Valberedningen har presenterats med kontaktuppgifter för samtliga medlemmar

Antal ledamöter/suppleanter

Valberedningens förslag består i att vara fem – sex ledamöter och tre suppleanter.

Ledamöter/Suppleanter som sitter kvar

 • Birger Sjölander, ett år kvar, ledamot

 Ledamöter/Suppleanter som föreslås omval

 • Charlotte Ivarsson, omval ett år. suppleant

Ledamöter som ej ställer upp för omval eller lämnat sin plats

 • Nicole Ekstam, avgående ordförande
 • Fredrik Larsson, avgående ledamot
 • Viktor Hansson, ledamot, lämnade sin plats 2014 (meddelades av valberedningen i februari)
 • Roland Stenberg, ledamot, lämnade sin plats 2013 (meddelades av styrelsen i november)

 Valberedningens förslag 2014

 • Nicklas Andersson, två år, ledamot: Tsv 3.
 • Annika Gram, två år ledamot: Tsv 56.
 • Albin Bohman, två år ledamot: Tsv 50.
 • Erik Walltin, två år ledamot: Tsv 64.
 • Kiran Bhat, två år ledamot: Tsv 56.
 • Emil Edenbert, ett år suppleant: Tsv 3.
 • Johan Blomquist, ett år suppleant: Tsv 62.

Övriga kandidater som anmält intresse som ledamot/suppleant

 • Freddy Bustos: Tsv 48
 • Lars Bonnedahl: Tsv 52
 • Karl-Erik Elfgren: Tsv 42

Nominerade medlemmar
Thomas Anderberg, Lotta Ivarsson, Albin Bohman, Kiran Bhat, Christoffer Bohrn, Magnus Sjösteen, Nicklas Andersson, Eva Segerstedt, Tina Lundberg/Norlander, Birger Sjölander, Nicole Ekstam, Lars Bonnedahl, Gisela Brage, Torbjörn Olofsson.

Med vänlig hälsning
Valberedningen

Fråga från styrelsen till valberedningen via mail:
Varför finns ingen presentation över kandidaterna?

Svar från valberedningen via mail:
Det genomförs på stämman antingen av kandidat eller valberedningen.

 

 

Kategorier
Viktig information

ÅRSSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 19 Juni kl. 18.30, 2014
Plats: Lidingö Stadshus, lokal Duvholmen

Vi bjuder på kaffe, te och fika från kl. 18.15 till att förhandlingarna börjar kl. 18.30.

Enligt stadgarna får en befullmäktigad medlem endast representera en annan medlem.

Vi önskar er varmt välkomna!
Nicole Ekstam, Fredrik Larsson och
Birger Sjölander