Kategorier
Viktig information

ÅRSSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 19 Juni kl. 18.30, 2014
Plats: Lidingö Stadshus, lokal Duvholmen

Vi bjuder på kaffe, te och fika från kl. 18.15 till att förhandlingarna börjar kl. 18.30.

Enligt stadgarna får en befullmäktigad medlem endast representera en annan medlem.

Vi önskar er varmt välkomna!
Nicole Ekstam, Fredrik Larsson och
Birger Sjölander