Kategorier
Valberedningen

VALBEREDNINGEN INFORMERAR

Snart är det årsstämma. Kandidater efterlyses!

Det är många som tycker och tänker en hel del i Brf Torsdammen vilket är mycket positivt. Vi i Valberedningen vill gärna se att ni anmäler ert intresse för att vara med och genomföra det Ni har så mycket åsikter om. Se till att meddela Valberedningen ditt intresse till styrelsearbete senast onsdagen den 28/5.

Om du inte möjlighet att delta i styrelseuppdrag så önskar Valberedningen att få in just dina nomineringar.

Kontakta oss

valberedningen@torsdammen.se

Christoffer Bohrn, Tsv 42, 0722-38 88 40
Albin Bohman, Tsv 50, 070-605 00 26
Kiran Bhat, Tsv 56

Med vänlig hälsning
Valberedningen

PS. Vi har ”knackat dörr” i samtliga portar vilket gör att vi redan varit i kontakt med flera av er. Dem vi inte lyckats få tag i önskar vi få en återkoppling från. DS.