Kategorier
Årsstämma Valberedningen

Valberedningens förslag till styrelse

Kära Medlemmar,

Inför Brf Torsdammens årsstämma presenteras här valberedningens förslag till styrelse 2015/2016:

Ledamöter

Nicklas Andersson (1 år, sittande) ledamot: Tsv 3
Annika Gram (1 år, sittande) ledamot: Tsv 56
Erik Walltin (1 år, sittande) ledamot: Tsv 64
Ville Karlsson (2 år) ledamot, Tsv 68

Suppleanter

Charlotte Ivarsson, (1 år) suppleant, Tsv 42
Linda Juhlin (1 år) suppleant, Tsv 52

Kandidaterna presenteras närmare på stämman.

Vi passar på att tacka er som visat engagemang för föreningens bästa!

Med Vänliga Hälsningar
Brf Torsdammens valberedning

Eva Flemsäter och Thomas Anderberg