Kategorier
Allmän information Årsstämma

Årsstämma 2018

Kategorier
Allmän information Årsstämma Valberedningen

Vill du sitta med i styrelsen

På årsstämman kommer ny styrelse att väljas. Från nuvarande styrelse kommer Alexander Herbring och Jacob Damberg sitta kvar ett år till medan övriga platser behöver fyllas.

Vi vill därför slå ett slag för att sitta i styrelsen. Arbetet är självklart arvoderat och var och en av ledamöterna hjälper till med det de känner sig bäst lämpade för. Mycket av arbetet i styrelsen kretsar kring information till de boende, upphandlingar av renoveringsarbeten och andra tjänster som städ- och trädgårdstjänster. Styrelsen brukar även utföra enklare underhållsarbete som byte av lysrör etc.  Du behöver inga speciella kunskaper eller färdigheter. Det räcker med ett sunt förnuft, ansvarskänsla och ett intresse för att skapa en så trivsam och bra miljö för alla boende som möjligt.

[yikes-mailchimp form=”1″]

Kategorier
Årsstämma

Årsstämma, OBS onsdag den 17e maj

Årsstämman kommer att hållas onsdag den 17 maj i Ansgarskyrkan, så boka gärna in denna begivenhet redan nu i kalendern. Stadgeenlig kallelse kommer att komma två veckor innan Årsstämman.

Vi vill gärna få in era förslag på saker ni vill förändra eller förbättra i föreningen under det kommande året. Inget förslag är ovälkommet eller dumt så sätt dig gärna ner och fundera på vad just du vill förändra i föreningen.
Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas. Motioner bör innehålla följande:

 • Rubrik som talar om vad motionen handlar om
 • Beskriv bakgrund – relevant bakgrundsfakta, för att tydliggöra problemet
 • Syfte – varför du tycker det bör genomföras.
 • Att-satser – Beskriv tydligt vad du vill i en att-sats. Jag/Vi föreslår därför stämman besluta att
 • Signering – Namn och adress

Skicka din motion senast 30/4 till info@torsdammen.se eller brevlådan i tvättstugan på TSV 54. Se mer information på anslagstavlan i trapphuset.

Kategorier
Årsstämma

Tack för en fin årsstämma

Styrelsen vill tacka alla som kom igår på vår ordinarie föreningsstämma. Vi hade ett trivsamt möte i Ansgarskyrkan, där 25 boende slöt upp för att över lite fika ta del av vad som hänt och göra sin röst hörd kring det kommande året.

Vi i styrelsen vill rikta ett särskilt tack till Karl-Erik Elfgren som axlade rollen som ordförande och Holger Berling som ställde upp som protokollförare. Vi vill även tacka Helena Resele-Tidén och Kiran Baht för deras roll som justerare och rösträknare.

Vi hade en bra dragning kring föreningens ekonomi, som är mycket god, och flera konstruktiva frågor kring denna.

Den viktigaste punkten inför det kommande året är valet av ny styrelse. Valberedningen har gjort ett mycket bra arbete i en svår situation där många platser behövde fyllas. Få vill engagera sig i sitt boende och i föreningen. Valberedningen framhöll vikten av att föreningen måste ha en fungerande styrelse och att det är alla boendes ansvar att vi har det. Stämman antog enhälligt valberedningens förslag till ny styrelse. Den nya styrelsen ser ut som följer:

 • Ville Karlsson, tsv 68, omval, 1 år
 • Jacob Damberg, tsv 56, nyval, 2 år
 • Alexander Herbring, tsv 56, nyval, 2 år
 • Hannah Hansen, tsv 46, nyval, 1 år
 • Thomas Anderberg, tsv 48, nyval, 1 år
 • Helena Resele-Tidén, suppleant
 • Eva Segerstedt, suppleant

Vi valde även en ny valberedning. Denna viktiga funktion är till för att säkra en bra fungerande styrelse nästa år. Stämman valde Lina Hoppman och Hjalmar Jakobsson till ny valberedning.

Vi tackar alla som ställer upp i styrelse och valberedning för att de vill göra detta viktiga jobb för föreningens bästa.

Vi hade enbart en motion detta år, en motion om att täta dörrar. Styrelsen fick i uppdrag att se över dörrarnas stängning och tätning på samtliga portar och cykelrumsdörrar i våra fastigheter.

Slutligen avtackades Erik Walltin och Nicklas Andersson för det gedigna arbete de lagt i styrelsen de gångna två åren.

 

Kategorier
Årsstämma

Inbjudan till Brf Torsdammens ordinarie föreningsstämma

Nu är det snart dags för årsstämma i föreningen. Årsstämman kommer att hållas måndagen den 23 maj i Ansgarskyrkan, så boka gärna in denna begivenhet redan nu i kalendern. Stadgeenlig kallelse kommer att komma två veckor innan årsstämman.

Kategorier
Årsstämma

Dags att vässa pennan…

… och skriva ned vad du vill att styrelsen ska arbeta med under det kommande året. Om du har något du vill förändra eller något nytt förslag du vill ska genomföras så skriver du en motion. Denna lämnas till styrelsen helst via info@torsdammen.se eller i pappersformat i föreningens brevlåda på väggen i tvättstuga ett, den på Torsvikssvängen 54.

Vi vill ha dina motioner senast 30 april.

Tänk på följande:

 • Skriv kortfattat
 • Det ska tydligt framgå vad du föreslår, det ska gå att besvara med ett ja eller ett nej på årsstämman
 • Endast ett förslag per motion
 • det ska tydligt framgå vem du är som lägger motionen, namn och adress

Exempel på motion:

Nya cykelställ

Det är svårt att komma åt cyklarna i cykelrummen. Cyklarna står huller om buller och det finns många cyklar som verkar sakna ägare.

Vi behöver därför få bättre ordning då fler och fler av oss vill cykla och ha möjlighet att ställa cyklarna säkert.

Jag föreslår därför:

 • Att föreningen köper in och monterar moderna vägghängda cykelställ
 • Att föreningen genomför en bortforsling av gamla cyklar utan ägare.

Lidingö 2016-04-15, Anders Andersson TSV xx

Vi i styrelsen ser fram mot många motioner

Kategorier
Årsstämma Evenemang

Glöggmingel och nya stadgar

Vi närmar oss juletid och några av oss i föreningen träffades under måndagskvällen i Ansgarskyrkan under lättsamma former. Vi socialiserade, drack glögg och åt saffransbröd. Vi tycker det är roligt att kunna umgås grannar emellan under lättsamma former utan krav och vill därför tacka alla som kom och förgyllde vår kväll.

Vi passade även på att ha den andra utlysta extrastämman som krävs för att göra en stadgeändring. De nya stadgarna antogs enhälligt och kommer finnas tillgängliga under dagen på vår hemsida. Vi kommer även uppdatera sidan om andrahandsuthyrning.

Vi önskar er alla en fridfull december

Erik, Linda, Lotta, Nicklas och Ville

Kategorier
Årsstämma Styrelsen

Vi vill rikta ett stort tack

Ett stort tack till alla som kom till ordinarie föreningsstämman igår. Vi var över 50 personer som kom och andan var mycket god. Det kändes fantastiskt upplyftande.

Tack även alla motionärer. Vi hade fått in väldigt många motioner i skiftande ämnen. diskussionerna kring dessa var mycket givande och vi har ett antal nya åtgärder som kommer genomföras i föreningen under det kommande året, mer om det när protokollet är helt klart.

Ett särskilt tack vill vi rikta till Christer Rönnqvist som höll i ordförandeklubban på ett föredömligt sätt.

På stämman valdes ny styrelse. Albin och Kiran som gjort ett mycket bra jobb lämnade styrelsen och istället har Ville valts in enhälligt. Ett riktigt stort tack Albin och Kiran. Det har varit ett intensivt, innehållsrikt och fantastiskt år med er.

Ny styrelse ser ut på detta vis:

 • Nicklas Andersson (1 år, sittande) ledamot: Tsv 3
 • Annika Gram (1 år, sittande) ledamot: Tsv 56
 • Erik Walltin (1 år, sittande) ledamot: Tsv 64
 • Ville Karlsson (2 år) ledamot, Tsv 68

Vi välkomnar även Lotta åter igen som suppleant och Linda som ny suppleant. Suppleanter valdes enligt följande:

 • Charlotte Ivarsson, (1 år) suppleant, Tsv 42
 • Linda Juhlin (1 år) suppleant, Tsv 52

Tack även till valberedningen som gjort ett bra jobb att få fram en ny styrelse. Tyvärr är bara fyra av sex styrelseplatser tillsatta. Vi hoppas kunna locka fler intressenter till nästa år. Att sitta i styrelsen är lärorikt och allra oftast roligt. Vi behöver alla typer av människor, inte bara ekonomer och fastighetskunniga. Något att tänka på till nästa stämma.

Sist men inte minst, ett stort tack till Ansgarskyrkan som fixat lokalen och fikat så bra.

Det var allt för nu. Njut av den härliga solen idag.

Hälsningar

Annika, Erik, Nicklas, Ville ,
Lotta och Linda

 

Kategorier
Årsstämma Ekonomi

Årsredovisningen finns nu tillgänglig

Bästa medlemmar!

Under Ekonomi på hemsidan finns årsredovisningen för 2014 nu publicerad. Den kommer även finnas anslagen i alla portar samt tillgänglig på årsstämman.

Hälsningar styrelsen

Kategorier
Årsstämma Valberedningen

Valberedningens förslag till styrelse

Kära Medlemmar,

Inför Brf Torsdammens årsstämma presenteras här valberedningens förslag till styrelse 2015/2016:

Ledamöter

Nicklas Andersson (1 år, sittande) ledamot: Tsv 3
Annika Gram (1 år, sittande) ledamot: Tsv 56
Erik Walltin (1 år, sittande) ledamot: Tsv 64
Ville Karlsson (2 år) ledamot, Tsv 68

Suppleanter

Charlotte Ivarsson, (1 år) suppleant, Tsv 42
Linda Juhlin (1 år) suppleant, Tsv 52

Kandidaterna presenteras närmare på stämman.

Vi passar på att tacka er som visat engagemang för föreningens bästa!

Med Vänliga Hälsningar
Brf Torsdammens valberedning

Eva Flemsäter och Thomas Anderberg