Kategorier
Allmän information Årsstämma Valberedningen

Vill du sitta med i styrelsen

På årsstämman kommer ny styrelse att väljas. Från nuvarande styrelse kommer Alexander Herbring och Jacob Damberg sitta kvar ett år till medan övriga platser behöver fyllas.

Vi vill därför slå ett slag för att sitta i styrelsen. Arbetet är självklart arvoderat och var och en av ledamöterna hjälper till med det de känner sig bäst lämpade för. Mycket av arbetet i styrelsen kretsar kring information till de boende, upphandlingar av renoveringsarbeten och andra tjänster som städ- och trädgårdstjänster. Styrelsen brukar även utföra enklare underhållsarbete som byte av lysrör etc.  Du behöver inga speciella kunskaper eller färdigheter. Det räcker med ett sunt förnuft, ansvarskänsla och ett intresse för att skapa en så trivsam och bra miljö för alla boende som möjligt.

[yikes-mailchimp form=”1″]