Kategorier
Årsstämma Ekonomi

Årsredovisningen finns nu tillgänglig

Bästa medlemmar!

Under Ekonomi på hemsidan finns årsredovisningen för 2014 nu publicerad. Den kommer även finnas anslagen i alla portar samt tillgänglig på årsstämman.

Hälsningar styrelsen