Kategorier
Valberedningen

VALBEREDNING

Nominering av förtroendevalda i Brf Torsdammen. Kandidater efterlyses!

Det är ett tag tills årsstämman, men för att försöka uppnå bästa möjliga resultat vill vi ivalberedningen starta vårt arbete så tidigt som möjligt.

Det handlar om din ekonomi och ditt livs kanske största investering! Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed bostadsrätterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas – dvs delägarnas – engagemang för att kunna fungera. Ju bättre vi kan dra nytta av kompetensen inom föreningen desto bättre fungerar det och desto lägre avgifter behöver du betala till föreningen. Bara som exempel kan nämnas att det är värdefullt för föreningen att ledamöter tillsätts med kunskaper/bakgrund inom ekonomi, mark- & fastighetsskötsel, juridik, IT- och webbkunskap, och inte minst information, men man kommer långt med sunt förnuft, gott omdöme och demokratiskt tänkande. Tror du att du har för föreningen passande egenskaper ser vi gärna att du kandiderar till styrelseuppdrag.

Föreningens ekonomi är avhängig det arbete som medlemmarna på olika sätt lägger ner (inkl. motioner) för att uppnå den bästa och mest ekonomiska miljön. Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Valberedningen hoppas finna medlemmar för uppdrag i föreningen och vill samtidigt vaska fram vilka intressen och kompetenser som medlemmarna besitter som kan vara till gagn för föreningen. Självfallet binder du dig inte för något uppdrag bara för att du anmäler ditt intresse, men en förutsättning för att valberedningens arbete – och i förlängningen föreningen – ska fungera är att det kommer in nomineringar till valberedningen.

Kontakta oss på valberedningen@torsdammen.se

Christoffer Bohrn Tsv 42, 0722-38 88 40
Albin Bohman Tsv 50, 070-605 00 26
Kiran Bhat Tsv 56

Valberedningen kommer att kontakta dig som nomineras för närmare diskussion.