Kategorier
Styrelsen

FIBERGRÄVNING

Måndag den 7/4 påbörjas grävning vid Stockholmsvägen in till länga Torsvikssvängen 1-5. Arbetet tros pågå i cirka en vecka med start från cirka 07.00-16.00. Detta kan innebära visst oljud, buller samt begränsad framkomlighet. Arbetet utförs av Eltel NetworksInfranet AB. De är underleverantörer till Bredbandsbolaget. Vi ber om överseende för detta.