Kategorier
Viktig information

INSTALLATION AV BREDBAND

I höstas tecknade styrelsen ett avtal med Bredbandsbolaget om att dra in fiber. Detta är helt kostnadsfritt och kostar inte föreningen någonting. Det är sedan upp till varje lägenhetsinnehavare att teckna avtal om man vill. Bredbandsbolaget erbjuder både fiber, tele samt television. Läs mer om deras erbjudande här: www.bredbandsbolaget.se

Försök 1

Första uttaget kommer att placeras vid inkommande kanalisation, vanligtvis i hallen ovanför ytterdörren, eller vid inkommande telerör.

Var snäll och förbered genom att flytta eventuella möbler, tavlor, kläder mm. Alltså sådant som är ömtåligt och kan vara i vägen för våra montörer vid installation.

Vi arbetar mellan kl. 07.30 och 15.30. Vi behöver tillträde till lägenheten under hela arbetsdagen.

Om ni inte kan närvara vid installationen så kan ni lämna nycklar vid Vaktmästeriet mellan 07.30-08.30 på Torsvikssvängen 52. Vaktmästeriet är beläget i cykelrummet i källaren. Ingång via den bruna dörren från baksidan av Tsv 52. OBS! Märk nyckeln ordentligt med namn och adress.

Schema för installation

Tsv 42-44 Mån 7/4
Tsv 46-50 Tis 8/4
Tsv 52-56 Ons 9/4
Tsv 58-62 Tors 10/4
Tsv 64-68 Fre 11/7
Tsv 1-5 Mån 14/4
Lokalerna Tis 15/4

Bredbandsbolaget står för två installationsförsök, kan man inte närvara eller lämna nycklar vid första installationstillfället kommer en andra avisering en tid längre fram.

Kan man inte närvara eller lämna nycklar vid andra försöket kommer inte din bostad installeras. Då ligger det hos bostadsinnehavaren att ta kontakt för ett tredje installationsförsök, en kostnad tillkommer för detta.

OBS! Denna notifikation innebär Försök 1.

Om ni har frågor angående installationen kan ni nå ansvarig montör på vardagar mellan 07.30-16.00.

Robert Blixt
OPTIGO AB 076 890 75 45

logotyp

Kategorier
Styrelsen

FIBERGRÄVNING

Måndag den 7/4 påbörjas grävning vid Stockholmsvägen in till länga Torsvikssvängen 1-5. Arbetet tros pågå i cirka en vecka med start från cirka 07.00-16.00. Detta kan innebära visst oljud, buller samt begränsad framkomlighet. Arbetet utförs av Eltel NetworksInfranet AB. De är underleverantörer till Bredbandsbolaget. Vi ber om överseende för detta.