Kategorier
Styrelsen Valberedningen Viktig information

Extrastämman

Bästa föreningsmedlemmar

Igår hölls en extrastämma på begäran av föreningens medlemmar. Stämman gällde val av styrelse då vissa oklarheter fanns efter årsstämman och föreningen ville värna den demokratiska processen. Av valberedningen fick vi en bra dragning av vad som hänt efter årsmötet och varför denna extrastämma påkallats. De presenterade även sitt förslag till ny styrelse som bestod av två olka varianter.

Inför omröstning fanns, utöver de två varianter valberedningen tagit fram, även två ytterligare alternativ som väcktes under stämman.

Det alternativ som vann var sittande styrelse där Birger Sjölander valde att inte ingå. Nuvarande styrelse består alltså av:

Nicklas Andersson
Kiran Bhat
Albin Bohman
Annika Gram
Erik Walltin