Kategorier
Viktig information

FELPARKERINGAR

Observera att det EJ är tillåtet att parkera på den lilla nedfarten till Torsvikssvängen 1-5 likväl att parkera på en plats som ej tillhör dig.

De som hyr platserna skall obehindrat kunna parkera och slippa bli inparkerade i sina respektive platser och vid akuta nödsituationer måste räddningstjänsten kunna köra fram till husen.

Parkeringsvakter är nu informerade om detta och kommer omgående att lappa bilar som inte följer dessa regler.

Ser ni någon felparkerad bil (blockerar, står på gulmarkering eller framför port) skall Q-PARK på nummer 0771 96 90 00 ringas omedelbart.

Vid frågor, vänligen kontakta styrelsen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen