Kategorier
Styrelsen

PLATS TILL FÖRFOGANDE

Ledamot Roland Stenberg har valt att lämna sin plats i styrelsen till förfogande med omedelbar verkan. Valberedningen har informerats.