Kategorier
Styrelsen

AVSÄGANDE AV STYRELSEUPPDRAG

Viktor Hansson har valt att avsäga sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen med omedelbar verkan. Skäl är flytt och förändrad arbetssituation.