Kategorier
Fastighetsskötsel Underhåll

ARBETE PÅGÅR

Lördag den 28 samt söndag den 29 juni kommer arbete att påbörjas inför installationen av vår egen värmecentral. De berörda längorna är Tsv 64-68 och Tsv 1-5. Arbetet pågår från kl 08.00 till tidig kväll. Allt utförs av auktoriserade branschmän. Då byggbuller kan förekomma ber vi er att ha överseende med detta.