Kategorier
Viktig information

Bredband via Bredbandsbolaget

Under våren påbörjades arbete med indragning av fiber till samtliga lägenheter. Detta arbete kommer nu slutföras. Från och med 15 augusti till och med 20 augusti kommer grävning och kabeldragning ske mellan husen. Driftsättning är planerad till den 25 augusti.

Några lägenheter har inte fått kopplingsdosa indragen i sina lägenheter. För vissa beror detta på att de inte velat ha bredband för andra att de inte haft möjlighet att göra sin lägenhet tillgänglig eller att leverantören trots inlämnade nycklar eller att lägenhetsinnehavaren varit närvarande inte kopplat in lägenheten.

Om ditt hushåll är ett av de hushåll som inte har fått bredband indraget så skulle vi i styrelsen vilja veta om det beror på att du inte velat, inte kunnat eller blivit missad av leverantören. Detta så att vi ska kunna planera med leverantören hur vi ska hantera de sista lägenheterna.

Skriv ett brev till info@torsdammen.se och berätta varför din lägenhet inte blivit inkopplad.

De lägenheter som inte är inkopplade där vi inte får svar från kommer att betraktas som ointresserade. Vill de lägenhetsinnhavarna ha bredband senare så får de beställa denna indragning separat på eget initiativ.

mvh

Styrelsen