Kategorier
Styrelsen Viktig information

Soprummet stängs snart

På årsmötet beslutades enhälligt att soprummet skulle stängas. Detta sker på grund av de många fall av felaktig sophantering som gjorts. Fel sorters sopor kastas i de kärl som finns trots tydlig märkning. Detta har medfört att föreningen fått betala straffavgifter vid hämtning.

Sophanteringen har även skapat sanitär olägenhet för de som bor ovanför soprummet. Starka lukter har trängt upp i lägenheten ovanför.

Styrelsen kommer nu stänga soprummet per 22 augusti. Då föreningen inte har skyldighet att tillhandahålla sopsortering för sina medlemmar så kommer ingen omedelbar alternativ sopsortering införas. Hushållssopor kommer hanteras som tidigare. Glas och batterier återvinns som tidigare vid torget framför pizzerian.

Vänligen respektera de olika kärlens märkning fram till 22/8. Det är t.ex. inte ok att kasta tvättmaskiner, glas eller hushållssopor där inne som nu har skett.

mvh
styrelsen