Kategorier
Styrelsen

Installation av uttag för bredband via Bredbandsbolaget

Hej!

Vi har nu kommit överrens med Optigo, som gör installationer av uttagen för bredband via fiber för Bredbandsbolagets räkning. Kvarvarande lägenheter där installationer inte gjordes de föregående två tillfällena får nu kostnadsfritt ett tredje tillfälle. Detta kommer ske på fredag 26/9.

Optigo kommer behöva tillträde till lägenheten under hela dagen. Om ingen kan vara hemma i lägenheten detta datum så finns möjlighet att lämna in nyckel i vaktmästeriet mellan klockan 07.30 och 08.00 den 26/9.

Om det inte finns möjlighet att installera detta datum så får installation ske på eget initiativ och bekostnad. Detta är alltså sista chansen till gratis indragning av bredband.

För frågor kring indragning hänvisas till Walter Gonzales på Optigo, e-post: walter.gonzalez@optigo.se

MVH

Styrelsen