Kategorier
Styrelsen

Valberedningens förslag klart

Hej!

Nu har vi fått valberedningens förslag till styrelse som vi kommer rösta om på extrastämman. Vi hoppas att så många kan komma och göra sin röst hörd.

Förslaget har delats ut i samtliga brevlådor och finns även att läsa i detta pdf-dokument.

valberedingens förslag