Kategorier
Styrelsen Viktig information

Styrelsebrevlåda i tvättstuga 52-56

Nu finns det en ny brevlåda för kontakt med styrelsen då inte alla medlemmar kommer in till den befintliga. Den nya sitter uppsatt i tvättstugan som finns i Tsv 52-56. Brevlådan är placerad till höger om bordet som står bredvid mangeln. Varför styrelsen valde att sätta upp den just i denna tvättstuga är för att vi ser den som mest central. Den gamla brevlådan kommer inte att försvinna utan den finns fortfarande kvar i Tsv 58 då det är vår officeilla adress.

brevlåda1

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen.