Kategorier
Styrelsen

Sophantering

Grovsoprummet är som ni alla vet stängt. Vi har kontakt med Lidingö kommun för att se på lösningar för sortering av matavfall och tidningspapper. Mycket beror på om vi kan hitta en bra plats att ställa kärl.

Att grovsoprummet stängt innebär tyvärr att det inte finns någonstans att slänga större avfall i närheten där ni bor. Vi hänvisar till de återvinningsstationer som finns samt de sopsorteringsplatser kommunen har. Det kommer även åka runt en bil vid några datum som ni kan lämna grovsopor till.

Tyvärr har det de senaste veckorna ställts sopor utanför våra sopskåp. Sophämtarna tar inte med avfall utanför sopskåpen och om de gör det leder det till extra avgifter för föreningen. Vi ber er därför att sluta ställa ert avfall där. Barn och djur kan göra sig illa på de glasskivor, metallskrot och annat som placerats där och det ser väldigt skräpigt ut. Styrelsen har flera gånger de senaste veckorna städat bort detta och det är inte rimligt. Så var snälla och ta hand om ert avfall på korrekt sätt.